Onderneming

overeenkomsten

In heel wat aspecten van uw professioneel leven zetten overeenkomsten de lijnen uit.

Het belang en de impact van al deze overeenkomsten is dus niet te onderschatten.

Van zodra u de intentie hebt om de toekomst van uw onderneming verder vorm te geven, is het dan ook cruciaal dat u zich hier tijdig laat bijstaan door een expert ter zake.

Met het oog op uw toekomst ondersteunen wij u bij de onderhandelingen, de correcte redactie en de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Een tijdige ondersteuning bij uw overeenkomsten is immers hét startpunt voor een vruchtbaar resultaat in de toekomst.    

vennootschappen

Ondernemingen kunnen in de loop van hun bestaan voor een aantal grote en minder grote uitdagingen komen te staan.

Een eerste uitdaging kan zich al aandienen op het ogenblik van de oprichting van de onderneming: welke rechtsvorm is bijvoorbeeld het meest geschikt voor uw vennootschap?

Ook bij haar verdere evolutie komt de vennootschap voor bepaalde uitdagende keuzes te staan, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele overname of fusie.

Wij kunnen u in al deze aspecten van het ondernemerschap met raad en daad bijstaan, om zo deze uitdagingen zo professioneel en efficiënt als mogelijk van een correct antwoord te dienen.

invorderingen

Na hard werk een goed resultaat afleveren bij een klant, en dan geconfronteerd worden met het feit dat de vergoeding uitblijft, of sterker nog, dat het faillissement van de schuldenaar intussen werd uitgesproken, breekt zuur op.

In dergelijke situatie is het van cruciaal belang dat u zo snel mogelijk zicht krijgt op wat u kan doen om het verschuldigde bedrag alsnog te bekomen.

Financiële moeilijkheden | insolventie

Het is ook belangrijk om correct te handelen indien duidelijk wordt dat een financieel herstel voor uw eigen onderneming niet meer mogelijk blijkt.

Wanneer zich dan zware, maar moedige beslissingen opdringen, is het aangewezen om zich hierin te laten bijstaan.

In deze stressvolle en soms pijnlijke periode is een vlotte en efficiënte realisatie van een degelijk plan van aanpak immers goud waard.