Disclaimer, Algemene Voorwaarden & Privacy

Disclaimer

De webpagina is eigendom van de heer Rutger Belsack, met kantoor houdende onder de naam BELSACK Advocaten gevestigd te 1740 TERNAT (België), Markt 17, en ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer 0563.488.737.

Door te surfen, scrollen, doorklikken, etc. op deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met hetgeen volgt:

  1. Alle inhoud te vinden op deze volledige website, met inbegrip van de naam ‘BELSACK Advocaten’, domeinnaam, slogan, teksten, afbeeldingen, enzovoort zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan voormelde heer Rutger Belsack of andere hiertoe rechtmatig rechthoudende derden.
  2. Niemand, noch ondernemingen of verenigingen, noch natuurlijke personen, kunnen rechten putten uit, of aanspraken maken op basis van, de inhoud van deze website. De inhoud op deze website is van algemene aard en betreft geen enkel (juridisch) advies.
  3. De heer Rutger BELSACK is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade wegens het gebruik van deze website of wegens de informatie op deze website.
  4. Deze website en elk geschil met betrekking tot deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse hoven en rechtbank.

Algemene voorwaarden

PRIVACY